Setup Menus in Admin Panel

Niemiecki dla dzieci online

Język niemiecki
dla dzieci online
- plan kursów
Ditto Kids

Zobacz jak rozwiniemy
  umiejętność mówienia po
     niemiecku u Twojego dziecka

Zobacz jak rozwiniemy umiejętność mówienia po niemiecku u Twojego dziecka  

Zespół metodyków Ditto Kids opracował spójny program kursów języka niemieckiego dla dzieci online, zgodny z europejskimi standardami CEFR, dzięki któremu Twoje dziecko będzie rozwijać język niemiecki w sposób równomierny i harmonijny z zajęć na zajęcia. Proponujemy naukę niemieckiego dla dzieci online na 3 etapach, gdzie każdy etap to zestaw starannie zaplanowanych lekcji realizowanych w oparciu i ciekawa materiały, które są punktem wyjścia do  komunikacji .   

Jak zbudowane są kursy Ditto Kids- nauka niemieckiego dla dzieci online

Etapy i poziomy

Całościowy plan nauki niemieckiego online dla dzieci
obejmuje 4 Etapy, przeznaczone dla grup wiekowych

Każdy etap zawiera zestaw lekcji i materiałów dostosowanych do umiejętności i predyspozycji dziecka w danym wieku.

Lekcje

Lekcja niemieckiego online dla dzieci w Ditto Kids trwa 25 minut i koncentruje się wokół jednego zagadnienia, w ramach którego dziecko poznaje niemieckie słownictwo i wyrażenia oraz jednocześnie ćwiczy od razu w autentycznych kontekstach dialog, rozmawiając o sobie i otaczającym je świecie. Poznawanie zasad gramatyki odbywa się równolegle, w sposób naturalny poprzez naśladowanie i powtarzanie, bez konieczności wyjaśniania reguł, gdyż dzieci w wieku 6-12 lat tak najskuteczniej uczą się języka.

Wybierz kurs niemieckiego dla dzieci online

Etap 1-Die Kleinsten

Kurs ten przeznaczony jest dla najmłodszych dzieci w wieku od 6 lat i obejmuje zagadnienia z poziomu pre-A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Ten ekscytujący kurs niemieckiego dla dzieci online, to propozycja dla najmłodszych czyli radosna, pełna śmiechu i żartów komunikacja w języku niemieckim, a każda lekcja to dawka nowego niemieckiego słownictwa i wyrażeń , które dziecko potrafi używać w mówieniu od razu.

Etap 2-Die Starters

Ten ciekawy kurs niemieckiego dla dzieci online łączy kompetencje językowe z kluczowymi umiejętnościami takimi jak krytyczne myślenie, komunikacja i kreatywność. Kurs przeznaczony jest zarówno dla dzieci, które ukończyły program z etapu pre-A1 oraz dzieci starszych tych, które dopiero zaczynają przygodę z językiem niemieckim w Ditto Kids. Podczas lekcji pokazowej lektor ustala, od którego etapu naszego programu dziecko jest gotowe rozpocząć przygodę z językiem niemieckim.

Etap 3- Die Kletterer

Kurs Die Kletterer przeznaczony dla dzieci, które zrobiły już swoje pierwsze kroki z niemieckim i ukończyły poziom A1. Na tym etapie dzieci są już dobrze oswojone z językiem niemieckim i potrafią reagować w rozmowie na podstawowe tematy dotyczące ich samych i ich otoczenia. Świetnie radzą sobie też z niemiecką wymową. Ten kurs nie tylko rozwija komunikację w języku niemieckim w codziennych sytuacjach, jakie mogą dotyczyć dziecka, ale także pozwala dziecku poznawać świat poprzez język niemiecki. Każda lekcja zawiera inne zagadnienie tematyczne i gramatyczne, które jest przekazywane w formie zabawy i wyłącznie w języku docelowym, dzięki czemu uczeń zapamiętuje pełne zdania, wyrażenia i struktury gramatyczne, co skutkuje coraz lepszą poprawnością i płynnością w mówieniu. 

Etap 4- Die Läufer

Kurs przeznaczony dla bardziej zaawansowanych językowo dzieci, które czują się już komfortowo w komunikacji i gotowe są rozwinąć skrzydła w języku niemieckim. Ten kurs wnosi w nie tylko wyraźne podniesienie umiejętności językowych dziecka, ale także pozwala poszerzać jego wiedzę i rozumienie otaczającego świata.

Każda lekcja to okazja by porozmawiać na ciekawe tematy. Dzieci odkrywają nowe słownictwo i gramatykę w kreatywny sposób by lepiej przyswoić nowo poznaną wiedzę.  Kurs niemieckiego dla dzieci online Die Läufer przeznaczony jest dla dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej.

FAQ

Tak, lekcje prowadzone są w czasie rzeczywistym przez video połączeniem z lektorem na platformie Zoom. Dziecko cały czas widzi lektora i się z nim komunikuje, a lektor jednocześnie wyświetla interaktywne materiały, na podstawie których prowadzona jest lekcja i które są punktem wyjścia do komunikacji po niemiecku. Lektor udostępnia dziecku ekran, dzięki czemu dziecko aktywnie wykonuje atrakcyjne, angażujące ćwiczenia i ćwiczy niemiecki pod okiem wykwalifikowanego lektora, jednocześnie dobrze się bawiąc.

Zdecydowanie tak. Lektorzy Ditto Kids bardzo cenią sobie możliwość spotkania się z dzieckiem i rodzicami podczas lekcji próbnej. Jest to okazja, aby dowiedzieć się co dziecko lubi, co je ciekawi i co już potrafi w języku obcym, aby najlepiej dobrać program kursu, materiały językowe i ustalić cele na najbliższy czas. Zapraszamy wszystkich rodziców do skorzystania z całkowicie bezpłatnej lekcji próbnej z języka niemieckiego, która trwa 20 minut. Aby umówić się na lekcję próbną w Ditto Kids, wystarczy zgłosić się przez nasz formularz kontaktowy. 

W trakcie kursu lektor jest w stałym kontakcie z rodzicem- po każdej lekcji przesyła podsumowanie lekcji i informację co nowego dziecko potrafi powiedzieć po niemiecku. Tak więc jako rodzic jesteś cały czas na bieżąco i, jeśli tylko masz ochotę, wiesz co możesz ćwiczyć z ze swoim dzieckiem poza zajęciami w formie zabawy. Informację o zakresie językowym realizowanym na lekcjach znajdziesz też w dzienniku elektronicznym. Niemiecki dla dzieci online w Ditto Kids opieramy na stałej współpracy z rodzicem.

Nauka niemieckiego online w Ditto Kids rozplanowana jest na lekcje trwające 25 minut. Jak pokazują badania, właśnie przez taki czas dziecko jest w stanie uczestniczyć w lekcji w stanie optymalnej koncentracji i nabywać nowe umiejętności, angażując się w aktywności proponowane przez lektora.

Niemiecki online dla dzieci w Ditto Kids to czas zanurzenia w języku, więc cała lekcja prowadzona jest wyłącznie po niemiecku. Zarówno badania naukowe na temat nabywania umiejętności językowych przez dzieci jak i nasze doświadczenie pokazują, że takie podejście pozwala na stopniowe nabywanie umiejętności naturalnej komunikacji w języku niemieckim, a to przecież jest celem nr 1- znać język to umieć się w nim komunikować. Dzieci do 11 życia nie potrzebują uczyć się reguł gramatycznych, aby mówić poprawnie. A poczucie, ze potrafią powiedzieć coraz więcej po niemiecku i wyrażać siebie daje im najwięcej radości i autentyczną motywację do udziału w lekcjach. Dlatego niemiecki dla dzieci online w Ditto Kids przynosi naszym uczniom tak rewelacyjne efekty. 

Niemiecki dla dzieci online w Ditto Kids prowadzą lektorzy-germaniści, starannie dobrani i świetnie przygotowani pedagogicznie do pracy z dziećmi, którzy poza tym ciągle się szkolą, aby ich lekcje były w pełni angażujące, skuteczne i dawały dużo radości. W codziennej pracy wspiera ich metodyk Ditto Kids, która dba o to, aby każda lekcja niemieckiego była kolejnym, małym krokiem do sukcesu językowego Twojego dziecka.

Wymagania techniczne są bardzo niewielkie- wystarczy dostęp do Internetu o prędkości minimum 1 Megabit (upload/dowload). Na lekcję można się połączyć z komputera, laptopa lub tabletu. Potrzebna będzie też kamera i mikrofon, aby lektor widział i słyszał dziecko. Warto też wyposażyć dziecko w słuchawki, aby zapewnić mu komfort lekcji.

Nie jest to niezbędne, ale szczególnie w przypadku młodszych dzieci zachęcamy, aby rodzic był obecny podczas pierwszych kilku lekcji, aby wesprzeć dziecko w kwestiach technicznych oraz pomóc mu się oswoić z formatem zajęć i samym lektorem, który jest nową osobą, a dzieci zwykle potrzebują chwilę czasu, aby się zaprzyjaźnić i poczuć w pełni swobodnie.

Nauka niemieckiego dla dzieci online w Ditto Kids prowadzona jest indywidualnie dla jednego dziecka, bo taki tryb lekcji zapewnia pełne dostosowanie tempa i programu do predyspozycji Twojego dziecka i jego zainteresowań.

Zacznij przygodę z Ditto Kids- niemiecki online dla dzieci

Podaruj swojemu dziecku radość mówienia po niemiecku i radosny rozwój językowy!

Podaruj swojemu
dziecku radość
mówienia po niemiecku i radosny
rozwój językowy!

Ditto- Online Language School Karmelicka 45/6 31-128 Krakow, Poland