Setup Menus in Admin Panel

Język niemiecki
- plan kursów
Ditto Kids

Zobacz jak rozwiniemy
  umiejętność mówienia po
     niemiecku u Twojego dziecka

Zobacz jak rozwiniemy umiejętność mówienia po niemiecku u Twojego dziecka  

Zespół metodyków Ditto Kids opracował spójny program kursów języka niemieckiego, zgodny
z europejskimi standardami CEFR, dzięki któremu Twoje dziecko będzie rozwijać język niemiecki w sposób równomierny i harmonijny z zajęć na zajęcia. Proponujemy kursy na 3 etapach, gdzie każdy etap to zestaw starannie zaplanowanych lekcji realizowanych w oparciu i ciekawa materiały, które są punktem wyjścia do  komunikacji.   

Jak zbudowane są kursy Ditto Kids

Etapy i poziomy

Całościowy plan kursów obejmuje 4 Etapy, przeznaczone dla grup wiekowych

Każdy etap zawiera zestaw lekcji i materiałów dostosowanych do predyspozycji dziecka w danym wieku.

Lekcje

Lekcja niemieckiego Ditto Kids trwa 25 minut i koncentruje się wokół jednego zagadnienia, w ramach którego dziecko poznaje słownictwo i wyrażenia oraz jednocześnie ćwiczy od razu w autentycznych kontekstach dialog, rozmawiając o sobie i otaczającym je świecie. Poznawanie zasad gramatycznych odbywa się równolegle, w sposób naturalny poprzez naśladowanie i powtarzanie, bez konieczności wyjaśniania reguł, gdyż dzieci w wieku 6-12 lat tak najskuteczniej uczą się języka.

Kursy

Etap 1-Die Kleinsten

Kurs ten przeznaczony jest dla najmłodszych dzieci w wieku od 6 lat i obejmuje zagadnienia z poziomu pre-A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Ten ekscytujący kurs dla najmłodszych to radosna, pełna śmiechu i żartów komunikacja w języku obcym, a każda lekcja to dawka nowych niemieckich słówek i wyrażeń , które dziecko potrafi używać w mówieniu od razu.

Etap 2-Die Starters

Ten ciekawy kurs dla dzieci łączy kompetencje językowe z kluczowymi umiejętnościami takimi jak krytyczne myślenie, komunikacja i kreatywność. Kurs przeznaczony jest zarówno dla dzieci, które ukończyły program z etapu pre-A1 oraz tych, które dopiero zaczynają przygodę z niemieckim w Ditto Kids. Podczas lekcji pokazowej lektor ustala, od którego etapu naszego programu dziecko jest gotowe rozpocząć przygodę z niemieckim.

Etap 3- Die Kletterer

Kurs przeznaczony dla dzieci z początkowych klas szkoły podstawowej, które miały już okazję osłuchać się i oswoić z językiem niemieckim. Ten kurs nie tylko rozwija komunikację w języku niemieckim w codziennych sytuacjach, jakie mogą dotyczyć dziecka, ale także pozwala dziecku poznawać świat poprzez język obcy. Każda lekcja zawiera inne zagadnienie tematyczne i gramatyczne, które jest przekazywane w formie zabawy i wyłącznie w języku docelowym, dzięki czemu uczeń zapamiętuje pełne zdania, wyrażenia i struktury gramatyczne, co skutkuje coraz lepszą poprawnością i płynnością językową.

Etap 4- Die Läufer

Kurs przeznaczony dla bardziej zaawansowanych językowo dzieci, które czują się już komfortowo w komunikacji i gotowe są rozwinąć skrzydła w języku niemieckim. Ten kurs wnosi w nie tylko wyraźne podniesienie umiejętności językowych dziecka, ale także pozwala poszerzać jego wiedzę i rozumienie otaczającego świata.

Każda lekcja to okazja by porozmawiać o ciekawych tematach. Dzieci odkrywają nowe słownictwo i gramatykę w kreatywny sposób by lepiej przyswoić nowo poznaną wiedzę.  Kurs przeznaczony jest dla dzieci starszych, w wieku 10-12 lat.

Zacznij przygodę z Ditto Kids

Podaruj swojemu dziecku radość mówienia po niemiecku i radosny rozwój językowy!

Podaruj swojemu
dziecku radość
mówienia po niemiecku i radosny
rozwój językowy!

Ditto- Online Language School Karmelicka 45/6 31-128 Krakow, Poland