Setup Menus in Admin Panel

Poznaj program Ditto Kids

Dlaczego nasze kursy są skuteczne

Wyjątkowy program rozwijający mówienie

Stawiamy na to, co najważniejsze, czyli mówienie w języku obcym. Aby poprowadzić Twoje dziecko przez ścieżkę rozwoju językowego radośnie i przyjemnie, we współpracy z ekspertami Cambridge University Press, Hueber i Diffusion, stworzyliśmy kompleksowy program, który skupia się na komunikacji. Na lekcjach Ditto wykorzystujemy w pełni zdolność dzieci do mimowolnego i naturalnego przyswajaniu reguł, bez nużącej nauki gramatyki. Badania potwierdzają i my widzimy to na każdej lekcji, że takie podejście gwarantuje sukces językowy dziecka.

Misja Ditto Kids

Prowadzimy kursy z najbardziej przydatnych i przyszłościowych języków. Angielski to podstawa, ale jeden język to za mało, szczególnie dla naszych dzieci, które dorastają w coraz bardziej kosmopolitycznym świecie.

Poznaj plan kursu dla swojego dziecka

Prowadzimy kursy z najbardziej przydatnych i przyszłościowych języków. Angielski to podstawa, ale jeden język to za mało, szczególnie dla naszych dzieci, które dorastają w coraz bardziej kosmopolitycznym świecie.
gdzie celem jest biegłość językowa jak u native speakera!

Dlaczego Ditto Kids to skuteczna nauka mówienia

Metody Ditto Kids

Korzystamy z metody TPR – Total Physical Response, gdzie gest, mimika, obraz i modelowanie wypowiedzi przez naśladowanie pozwalają na pełne rozumienie bez użycia języka polskiego. Programy z 3 języków – angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego- opiera się na cenionym podejściu CLIL– Content and Language Integrated Learning. Dzięki temu dziecko nabywa język w sposób naturalny, skupiając się na ciekawych zagadnieniach z różnych dziedzin i zdobywa wiedzę o świecie.

Twoje dziecko może mówić jak native speaker

Dzieci bardzo szybko, już po kilku spotkaniach
z lektorem, oswajają się z zajęciami prowadzonymi wyłącznie w języku obcym, a z czasem przestawiają się na myślenie po angielsku, hiszpańsku czy niemiecku. Takie podejście daje efekty i prowadzi do zbudowania umiejętności językowych na poziomie native speakera!

Dlaczego to działa?

Lingwiści mają pewność, że język to komunikacja i na tym należy się skupić w pierwszej kolejności. Jeśli mówimy, że ktoś jest świetny w hiszpańskim, to raczej nie mamy na myśli kogoś kto zna dużo słówek, tylko osobę, która potrafi przekazać swoje intencje i zrozumieć rozmówcę w codziennych sytuacjach. Angielski zwrot „he can speak a language” trafniej to oddaje – bo znać język, to po pierwsze umieć w nim mówić. Języka nie da się wyuczyć jak dat i nazw – nabyć umiejętność komunikowania się można wyłącznie ćwicząc komunikację. Tym założeniem kierowaliśmy tworząc kursy Ditto Kids.

Niby to oczywiste, ale nauczyciele w szkołach o tym zbyt często zapominają i w konsekwencji wiele lat nauki, setki lekcji spędzonych w szkole to czas stracony.

Twoje dziecko może mówić jak native speaker

Umiejętność pisania przychodzi z czasem i zaczyna rozwijać się wtedy równolegle, ale podstawą jest rozumienie komunikatu i umiejętność dialogu. Dzieci w sposób naturalny przyswajają język i nie potrzebują do tego teorii i zasad. Tak jak w języku ojczystym dziecko uczy się od dorosłych, naśladuje ich wypowiedzi, najpierw trochę przekręca, ale z czasem zaczyna samodzielnie budować coraz bardziej złożone i poprawne zdania. Tak samo jest z językiem obcym – dziecko powtarza proste zwroty naśladując lektora i odpowiada na pytania, mimowolnie ucząc się zasad.

Co Twoje dziecko zyskuje z Ditto Kids

Gwarancja skuteczności i zadowolenia z Ditto Kids

Zanim powierzysz nam rozwój językowy swojego dziecka, sprawdź co potrafią lektorzy ditto kids. Znak jakości oraz stała opieka Metodyka – to zapewnia najwyższą jakość Ditto!

Zacznij przygodę z Ditto Kids

Podaruj swojemu dziecku radość mówienia i radosny rozwój językowy!

Podaruj swojemu
dziecku radość
mówienia i radosny
rozwój językowy!

Ditto- Online Language School Karmelicka 45/6 31-128 Krakow, Poland